Wyniki wyszukania dla 6

27Lis

Młodociani do 16 roku życia, a powrót do realizacji programu praktycznej nauki

13Mar

Obsługa klientów od 16 marca 2020 r. w związku z koronawirusem

01Lip

XXXVIII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę 30.06.2019 r.

31Mar

Seminarium z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – 26.01.2017 r.

22Mar

Nadanie certyfikatu „Dobry Instalator” 30.03.2006

22Mar

Konferencja prasowa posła Michała Wójcika 25.09.2006

22Mar

Międzynarodowa Konferencja ŁÓDŹ 26-27.09.2006

22Mar

Podpisanie porozumieł z Zakładami Doskonalenia Zawodowego w Toruniu i we Włocławku 04.10.2006

22Mar

Podpisanie Porozumienia z Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 30.10.2006

22Mar

Skuteczni eksperci = efektywny dialog – spotkanie w Bydgoszczy 06.11.2009