Szkoła
 
Witamy w Portalu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Dziś jest czwartek, 24 lipca 2014, imieniny : Kingi i Krystyny
SZUKAJ
 
 
  Wybór tematów

  Newsletter
 
 
 
 
 
 
Wiadomości z IZBY

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. »

2014-07-24

W dniu 7 lipca 2014 roku została opublikowana i weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1064 z późn. zm. – dalej Rozporządzenie). Oznacza to wznowienie możliwości udzielania pomocy de minimis od dnia publikacji nowelizacji Rozporządzenia z mocą od dnia 1 lipca 2014 r. + więcej


Przedłużenie procedury odwoławczej w ramach konkursów 2 i 3 – VOUCHER BADAWCZY »

2014-07-24

 + więcej


Urząd Marszałkowski przyznał unijne dotacje dla firm z regionu »

2014-07-14

Ostatnie tygodnie przyniosły rozstrzygnięcie kilku konkursów dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Unijne dotacje trafią do ponad dwustu pięćdziesięciu firm z regionu. Wśród beneficjentów jest wiele przedsiębiorstw z Włocławka i sąsiednich powiatów. + więcej


KARTA DUŻEJ RODZINY – BIZNES DLA RODZINY, RODZINA DLA BIZNESU »

2014-07-11

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zamieszcza list Prezydenta RP adresowany do wszystkich przedsiębiorców oraz materiał informacyjny dotyczący włączenia się partnerów prywatnych w program „Karta Dużej Rodziny”. + więcej


Uproszczenie rachunkowości dla mikropodmiotów »

2014-07-10

Senat na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca 2014 r. wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw: o rachunkowości, Kodeks wyborczy i przyjął m.in. nowelizacje ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o systemie informacji w ochronie zdrowia. + więcej


Zatwierdzona Karta Podmiotu »

2014-07-07

Pojawiła się ostateczna wersja formularza Karty Podmiotu stanowiącego część Rejestru Usług Rozwojowych. Korzystający z Rejestru przedsiębiorcy lub osoby indywidualne będą mogły wybierać z bogatej oferty usług rozwojowych, w tym również tych wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2014-2020. + więcej


Ustawa o prawach konsumenta - nowe obowiązki przedsiębiorców »

2014-07-04

Ustawa o prawach konsumenta to zupełnie nowy akt prawny regulujący przede wszystkim obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania umów na odległość, np. przez internet i poza lokalem przedsiębiorstwa, a także kwestie dotyczące prawa odstąpienia przez konsumenta od takiej umowy. W tym ostatnim aspekcie zajdą znaczące zmiany, bowiem ustawa wydłuża termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny z obecnych 10 do 14 dni. Ustawa zawiera wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od niej, które konsument będzie mógł wysłać przedsiębiorcy. Takie oświadczenie będzie mógł również złożyć na stronie internetowej przedsiębiorcy. + więcej


Informacja »

2014-07-02

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z dnia 30.06.2014, poz. 865). + więcej


Konkursu dla powiązań kooperacyjnych i klastrów »

2014-06-30

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. + więcej


Pomoc publiczna – nowelizacja rozporządzenia »

2014-06-27

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju znowelizowało Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, zaś przepisy rozporządzenia stosuje się od 1 lipca br. + więcej


archiwum wiadomości »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 1900-2014
admin     foto